Audit NEN-EN-ISO 3834-2 succesvol doorstaan

Op 12 april is er weer de jaarlijkse audit geweest voor de NEN-EN-ISO 3834-2. Deze heeft Machinefabriek Aalders weer met glans doorstaan!

Een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf werkt vanuit vastgestelde kwaliteitsprocedures. Vanaf orderintake tot aan aflevering worden alle stappen volgens kwaliteitsprocedures uitgevoerd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Inzet van gekwalificeerd personeel voor lastoezicht;
  • Het werken met gecertificeerde lassers (LK);
  • Het lassen vanuit gecertificeerde lasvoorschriften (WPS);
  • Het lassen met gekwalificeerde lasmethoden (LMK);
  • Inzetten van gekwalificeerd NDO personeel;
  • Het voldoen aan alle identificatie- en naspeurbaarheidseisen;
  • Het leveren van producten volgens alle wettelijke eisen en productspecificaties.

Een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf staat onder streng toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke derde keuringsinstantie. Dit betekent dat er regelmatig audits gedaan worden om te controleren of aan alle eisen voldaan wordt.

IMG_2806